Zlatá lyra 2023
Zlatá lyra 2023

ZLATÁ LYRA

Zlatá lyra – přehlídka dětských pěveckých sborů Šumperka a okolí existuje již od roku 1968. Vznikla z podnětu Šumperského dětského sboru, který také dodnes pořádá.

Zlatá lyra prošla mnoha podobami, od soutěžního klání po přehlídku dětských sborů s festivalovou atmosférou, z postřelmovského domu kultury do Domu kultury Šumperk. Novodobá historie Zlaté lyry se od roku 2006 odehrává v prostorách klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku, který koncertním vystoupením dodává slavnostní nádech. Vystoupení až dvaceti dětských sborů mateřských, základních a středních škol zazní během jednoho dne na čtyřech či pěti festivalových koncertech. Na závěr každého koncertu zpívají sbory společně. Než však k tomu dojde, poslouchají sbory navzájem svá vystoupení.

Všechny festivalové koncerty sleduje tříčlenná porota, ve které jsou zastoupeni kolegové a kolegyně sbormistři, odborníci na sborový zpěv. Zlatá lyra není soutěžní přehlídka. Považujeme však za užitečné a přínosné poskytnout účinkujícím sborům a sbormistrům zpětnou vazbu, která by měla být impulsem a inspirací do další sborové činnosti. Proto po každém koncertě mohou sbormistři s porotci o svých sborech pohovořit.

Festivalovou organizaci zajišťuje SVČ Doris Šumperk a Kruh přátel Šumperského dětského sboru, vydatně pomáhá početná skupina dětí hlavního sboru. Střední zdravotnická škola velkoryse zapůjčuje své prostory, které festivalu slouží jako zázemí a šatny, Geschaderův dům je díky ochotě města Šumperk místem pro konzultace s porotou.

Významnou finanční podporu poskytuje Zlaté lyře každoročně město Šumperk.

Zlatá lyra 2018, společné zpívání
Zlatá lyra 2018, společné zpívání
Zlatá lyra 2019, Smíšci Rapotín
Zlatá lyra 2019, Smíšci Rapotín

Kontakt

Motýli Šumperk
Komenského 9
787 01 Šumperk

telefon: +420 583 217 132
email: motyli@spk.cz