ODDĚLENÍ SBORU

Zpívánky

Zpívánky
Zpívánky

Čas od času přišlo k zápisu do sboru zpěvuchtivé děťátko dosud předškolní. Čas od času jsme rodiče přemluvili, ať dítko dočká školního času, jindy byla touha tak silná, že jsme povolili a zpěváček nastoupil do Růžových dětí ještě jako předškolák. Čas od času to vyšlo a děťátko vydrželo ve sboru až do slečnovského věku, častěji však předčasný nástup do sborových řad způsobil ztrátu chuti a zpěváček se po pár letech vydal jinou cestou. Dlouho jsme odolávali. Nakonec jsme však moc rádi, že se naše sborová rodina rozrostla o další houfek drobotiny. 

Zpívánky
Zpívánky

Jak staré děti mohou zpívánky navštěvovat?
Do Zpívánek přijímáme děti pětileté a šestileté, které ještě nechodí do školy.

Kdy zpívánky probíhají?
Děti se scházejí jednou týdně vždy ve středu odpoledne na 45 minut.
Zpívánky se poprvé sejdou první říjnovou středu a sezónu uzavírají na konci května.

Zpívánky
Zpívánky

Jak to ve Zpívánkách chodí?
Děti se učí písničky doplněné rytmickými a pohybovými prvky. Formou hry získávají první pěvecké návyky a muzikantské dovednosti. Na jaře Zpívánky vystupují spolu s Růžovými a Barevnými dětmi na Jarním koncertě v Divadle Šumperk. Účastní se šumperského festivalu Zlatá lyra a na konci května mají besídku pro rodiče. 


Růžové děti

Růžové děti
Růžové děti

V řadách Růžových dětí zpívají převážně kluci a holčičky prvních a druhých tříd. Setrvají zpravidla dva roky. V prvním roce se učí nejzákladnějším pěveckým návykům, o rok později pak pomáhají své zkušenosti vštípit nově příchozím. 

Růžové děti se scházejí dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 do 15:45. Pravidelně vystupují v Šumperku – v listopadu První koncert Růžových dětí, v prosinci Vánoční koncert, v březnu Jarní koncert, na jaře koncert pro děti z mateřských škol. Na konci školního roku pořádáme pro Růžové děti jednodenní koncertní zájezd. V srpnu mohou jet Růžové děti na letní soustředění na Švagrově.

Růžové děti
Růžové děti

Chcete s námi zpívat? 
Vždy v polovině června a na začátku září pořádáme zápis. Termíny zveřejníme na webových stránkách, v tisku, případně sdělíme telefonicky.

Co když dítě zpívat neumí? 
Vůbec to nevadí. Zápis není konkurz. Jsme samozřejmě rádi za šikovné zpěváky, ale rozhodně u nás mohou začít zpívat všechny děti, které o to mají zájem. Zpravidla se zpívat rychle naučí.

Růžové děti
Růžové děti

Jak probíhá zápis? 
Děti se nemusí ničeho obávat. Jsme rádi, když zazpívají jednu lidovou písničku, abychom věděli, jak se jim zpívání daří. O přijetí do sboru to však nerozhoduje. Rodiče vyplní přihlášku a dostanou informace o tom, jak to u nás chodí a kdy mohou děti poprvé přijít. A to je vše. 


Barevné děti

Barevné děti
Barevné děti
Barevné děti
Barevné děti

Děti pojmenované podle barevných koncertních šatiček jsou již o něco zkušenější zpěváci. Jsou to zpravidla děti třetích a čtvrtých tříd. Již vědí, co obnáší základní pěvecké dovednosti, jak zvládnout zpívání na koncertech, letní soustředění a cestování na pár dní.

Barevné děti se scházejí vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16.15 do 17.00.

Stejně tak, jako ostatní sborová oddělení, vystupují v Šumperku (První koncert RD, Vánoční koncert, Jarní koncert), zpravidla cestují na koncert a návštěvu k jiným sborovým kamarádům a také na oplátku tyto kamarády přivítají doma v Šumperku.

V létě se Barevné děti setkají na společném soustředění na Švagrově, kde kromě nových písniček zažijí spoustu her a zábavy. 


Plameňáci
Plameňáci
Plameňáci
Plameňáci

Plameňáci

Plameňáci jsou třetím přípravným oddělením sboru. Děti zde mohou zpívat až do ukončení docházky na základní škole nebo postoupit do koncertního oddělení "Motýli".

Plameňáci koncertují nejen v Šumperku, každoročně vyjíždějí na koncert a zájezd mimo město ke sborovým kamarádům. Plameňáci jsou již zkušenější zpěváci, kteří zvládnou dvojhlasé, někdy i tříhlasé skladby, občas zabrousí do repertoáru staré hudby.

Spolu s Barevnými a Růžovými dětmi absolvují v létě pětidenní pěvecké soustředění na Švagrově. Děti se scházejí pravidelně v pondělí a ve čtvrtek od 16.15 do 17.30. První část zkoušky zpívají společně s Barevnými dětmi. Poslední půlhodinku se věnují náročnějšímu repertoáru. 


Motýli – hlavní sbor

Motýli – koncertní sbor
Motýli – koncertní sbor
Motýli – koncertní sbor
Motýli – koncertní sbor

Koncertní sbor Motýli je hnacím motorem, který podporuje všechen ten velký sborový komplex. Do koncertního sboru vcházejí děti, o kterých se předpokládá, že vedle potřebných pěveckých schopností se dokáží vyrovnat s velkou náloží nových zkušeností, dokáží si dobře zorganizovat čas tak, aby zvládly postupně narůstající časovou zátěž a vedle toho i školní povinnosti a další záliby. Není vždy nutné se ostatních aktivit vzdát, dřív nebo později však nastává chvíle, kdy je velmi obtížné pozornost a poctivý přístup dělit mezi více zájmů. Odměnou budiž množství mimořádných zážitků, odezva posluchačů, možnost poznat nádherná místa i mimořádné osobnosti. V průběhu jedné sborové sezóny odzpívají Motýli přibližně třicítku koncertů a vystoupení, každoročně vyjíždějí na zahraniční zájezd. V posledních letech byly zájezdy směřovány na mezinárodní soutěžní festivaly. V roce 2016 do řecké Prevezy a katalánské Barcelony, o rok později na Maltu a v loňském roce do norského Bergenu. K naší velké radosti se podařilo z každého festivalu přivézt vysoká ocenění, ale také mnoho poznání a inspirace do další práce.  

Kontakt

Motýli Šumperk
Komenského 9
787 01 Šumperk

telefon: +420 583 217 132
email: motyli@spk.cz