O SBOR SE STARAJÍ

HELENA STOJANÍKOVÁ

V Šumperském dětském sboru strávila 12 let jako zpěvačka. Studovala muzikologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a od roku 2005 působí v Šumperském dětském sboru jako sbormistryně. Navazuje na vlastní sborové zkušenosti a přejímá od Tomáše a Aloise Motýlových dlouholetou filozofii práce s dětmi, podle níž je dítě tvůrčím partnerem, nikoliv prostředkem k realizaci sbormistra. Těžiště práce spočívá v péči o vlastní sbor, a to nejen v oblasti interpretace. Jde také o přípravu další náplně volného času sborových dětí tak, aby se ve svém sboru cítily dobře a mohly zde zažít mnoho zajímavého i užitečného. V letech 2005-2017 se vedle Tomáše Motýla podílela na práci s dětmi v přípravných odděleních i na vedení koncertního sboru. Od roku 2017 je sbormistryní všech přípravných oddělení i koncertního sboru, se kterým v posledních letech úspěšně absolvovala mezinárodní soutěže v Preveze, Barceloně, na Maltě, v norském Bergenu, Lisabonu či italské Riva del Garda.
Je členkou Odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS ARTAMA Praha. Spolupořádá regionální přehlídku dětských pěveckých sborů Zlatá lyra Šumperk.
V roce 2016 jí byla udělena cena Sbormistr junior Unií českých pěveckých sborů. V roce 2022 obdržela cenu Františka Lýska.


MIROSLAVA KOUŘILOVÁ

se srdcem na dlani pečuje o sborové blaho po všech stránkách. Od šesti let zpívala v Šumperském dětském sboru, následně se jako stálý sborový příznivec podílela na mnohých sborových akcích a koncertech a soustředěních. Od září 2023 působí jako pedagog volného času u všech oddělení sboru. 


ALENA HUDOSOVÁ

zpívala od dětství v Šumperském dětském sboru pod vedením Aloise a Tomáše Motýlových. Studovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a nyní působí jako učitelka prvního stupně na ZŠ v Novém Malíně. Velkou část svého volného času věnuje našim sborovým dětem především v oddělení ZPÍVÁNKY, které vede od září 2021. Jako sbormistryně působí společně s Helenou Stojaníkovou také v oddělení Růžové děti.


VÍT SOCHORA

je absolventem Ostravské univerzity, kde na pedagogické fakultě vystudoval obor matematika a hudební výchova. Matematiku učí na Střední odborné škole v Šumperku. V našem sboru věnuje svůj čas zpěváčkům z přípravných oddělení Barevné děti a Plameňáci, které vede společně s Helenou Stojaníkovou.


Klavírní spolupráce

PETR VOČKA
Studoval muzikologii na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a hudební výchovu a klavírní hru na fakultě pedagogické téže university. Příležitostně spolupracoval s několika komorními soubory. Společně s recitátorkou Terezou Karlíkovou se opakovaně zúčastnil Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu (dvakrát první místo v českém kole, 2. a 3. místo v mezinárodním kole). V letech 2007–2011 spolupracoval s Ensemble Damian a Dětskou operou Olomouc. Dva roky spolupracoval s dětským sborem Arietta Mohelnice, od roku 2014 je pianistou dětského sboru Motýli Šumperk. 

JANA RISTOVSKÁ 
Je absolventkou konzervatoře ve slovenském městě Žilina. V průběhu studia absolvovala s výborným umístěním řadu soutěží včetně mezinárodních. Od roku 1987 působí jako učitelka klavírní hry na hudební škole v Šumperku, kde také započala její spolupráce s dětským sborem. Pro sbor představuje jednak mimořádně citlivou a pohotovou hudební partnerku, jednak člověka, který je vždy ochoten pomáhat všude tam, kde to náročný sborový provoz vyžaduje.   


Bývalý sbormistr

Tomáš Motýl

Bývalý (a zakládající) člen sboru, absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Se sborem pracuje od roku 1976, kdy začal získávat první zkušenosti pod vedením svého otce Aloise Motýla, zakladatele sboru. Další cenné poznatky přinesla spolupráce s ostatními dětskými sbory a jejich sbormistry, zejména Milanem Uherkem a Miroslavem Raichlem. Samostatně vedl sbor od počátku devadesátých let. V minulosti byl pořadatelem sedmi ročníků mezinárodního festivalu dětských sborů "Krajina zpěvu" 
v Šumperku, lektorem národních seminářů pro sbormistry dětských sborů a člen porot národních soutěží těchto sborů, člen Odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS ARTAMA Praha. V roce 2017 ukončil aktivní sbormistrovskou kariéru a věnuje se zpracování sborového archivu. 

Zakladatel sboru

Alois Motýl (*1929  2013)

Narodil se 3. září 1929 v Želechovicích nad Dřevnicí, obci nedaleko Zlína, do rodu varhaníků želechovického kostela. Jeho příslušníci usedali ke zdejším varhanám donedávna nepřetržitě od roku 1890. V letech 1943–1948 studoval na Brněnské konzervatoři hru na varhany a klavír. Po studiích ještě získával hudební a pedagogické vzdělání u Viléma Petrželky, Jaroslava Kvapila a Josefa Blatného. Počátkem roku 1949 nastoupil na tehdejší hudební školu v Šumperku jako učitel klavírní hry. Do poloviny šedesátých let byl sbormistrem Pěveckého sdružení šumperských učitelek.

V roce 1962 založil a do roku 1994 vedl Šumperský dětský sbor. Poté, až do června 2012, působil jako hlasový pedagog tohoto tělesa, což představuje nepřetržitou práci v trvání rovných padesáti let. Pod jeho vedením se sbor v krátké době rozvinul do podoby mezinárodně respektovaného tělesa. Ve sborových řadách se vystřídalo více než dva tisíce malých zpěváků ovlivňovaných jeho pílí, obětavostí i osobitým humorem. Mnozí z nich se pravidelně rádi vracejí a projevují svou stálou sounáležitost.

Podobně působil na několik generací sbormistrů dětských sborů v celé České republice. Spolu s mnoha dalšími přáteli tohoto okruhu byl účasten neformálního hnutí, jež usilovalo o co nejtěsnější spolupráci mezi dětskými sbory, jejich vedením i spřízněnou obcí hudebních skladatelů.

V roce 1989 obdržel významnou Cenu Františka Lýska, v roce 2004 pak Cenu Bedřicha Smetany. Obě ocenění udělila Unie českých pěveckých sborů. Alois Motýl byl rovněž významným organizátorem hudebního života v Šumperku i okolí. Od roku 1968 každoročně pořádal přehlídku dětských pěveckých sborů regionu Zlatá lyra. V roce 1974 založil Festival mladých umělců Šumperské Preludium, který od roku 2015 nese jméno svého zakladatele – Preludium Aloise Motýla. V letech 1989–2001 proběhlo sedm ročníků mezinárodního festivalu dětských sborů Krajina zpěvu. Všechny tyto počiny z jeho nápadu i přičinění. Také na základě uvedených skutečností byla práce Aloise Motýla ohodnocena dalšími významnými oceněními: V roce 1994 uděleno čestné občanství města Šumperka, 2009 pak Cena ministra kultury za neprofesionální umění v oboru dětský sborový zpěv, 2010 Cena osobnost roku Olomouckého kraje v oblasti kultury.

Alois Motýl zemřel 15. září 2013. Jeho odchod pociťujeme jako velkou ztrátu odbornou i lidskou.

Adventní koncert v Želechovicích
Adventní koncert v Želechovicích
Soustředění na Švagrově, 1997
Soustředění na Švagrově, 1997
Oslavy 50. výročí sboru, 2012
Oslavy 50. výročí sboru, 2012

Kontakt

Motýli Šumperk
Komenského 9
787 01 Šumperk

telefon: +420 583 217 132
email: motyli@spk.cz