O SBORU

Dětský pěvecký sbor Motýli založil na podzim roku 1962 učitel hudební školy v Šumperku pan Alois Motýl. Na jeho práci pak plynule navázal jeho syn Tomáš Motýl, který sbor vedl téměř třicet let až do roku 2017.  Nevelký začínající sbor si v krátké době našel své místo mezi významnými pěveckými tělesy své země a v průběhu více než pětapadesátileté činnosti se rozvinul do podoby sborové školy s téměř třemi stovkami zpěváků. Přestože působí mimo velká kulturní centra, je již dlouho známým a vyhledávaným tělesem doma i v zahraničí a jeho historie obsahuje řadu pozoruhodných momentů. 

V řadách sboru v průběhu let stanuly více než dva tisíce zpěváků, s nimiž sbor procestoval většinu evropských zemí. Nechyběla spolupráce s rozhlasem i televizí, stejně jako vydávání zvukových nosičů. Pozvání ke společnému účinkování přijala plejáda významných osobností profesionální hudební scény. Těleso působí jako regionální metodické centrum a v rámci této činnosti každoročně pořádá festival Zlatá lyra věnovaný dětským pěveckým sborům Šumperka a jeho okolí. Koncertní sbor Motýli Šumperk je pak pravidelným úspěšným účastníkem významných domácích i zahraničních festivalů a soutěží. Spolupracuje s mnoha dětským sbory, které s potěšením přijímá v Šumperku a navštěvuje v místech jejich působení. Sbor je součástí Střediska volného času Doris Šumperk.

Po celou dobu existence sboru je vedle zpívání rovnocenným způsobem kladen důraz na vlídné prostředí sboru a vztahy mezi dětmi i dospělými. Soudržnost, pevná přátelství i společný cíl sborových dětí se stále více projevují na způsobu jejich pěveckého projevu. Podmanivá atmosféra vystoupení a koncertů dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk o tom srozumitelně vypovídá. V současnosti sbor vede Helena Stojaníková

Zájezd do Norska
Zájezd do Norska
Cyklus "Královničky"
Cyklus "Královničky"
Benefiční koncert, Šumperk
Benefiční koncert, Šumperk
Koncert na arkádách, Klášterní hudební slavnosti 2019
Koncert na arkádách, Klášterní hudební slavnosti 2019
Koncert k 55. výročí sboru, 2017
Koncert k 55. výročí sboru, 2017

Kontakt

Motýli Šumperk
Komenského 9
787 01 Šumperk

telefon: +420 583 217 132
email: motyli@spk.cz