Obsah

 1. Veselé vánoční hody
 2. Ejhle, chasa naše
 3. Maria v ráji
 4. Co to znamenati má
 5. Štěstí, zdraví, pokoj svatý
 6. K Ježíškovi do Betléma
 7. Syn Boží
 8. Dej Bůh štěstí
 9. Koledy z Vietorisova kodexu
 10. Bezesnost Ježíškova
 11. Kuku, kuku, chaso vzhůru
 12. Aj dnes v Betlémě
 13. Zavítej k nám, dítě malé
 14. Děťátko se narodilo
 15. Uvaříme kašičku
 16. Vondráši, Matúši
 17. My tři králové
 18. Vzhůru, vzhůru pastýřové
 19. Zvěstování Panně Marii
 20. Vzhůru, vstaňte bratři, vzhůru
 21. Narodil se Kristus Pán

Koledy v podání šumperského dětského sboru Motýli a instrumentálního souboru za řízení Františka Fialy