PODĚKOVÁNÍ

Projekt Motýli Šumperk - mezinárodní koncertní aktivity v roce 2017 podpořil Olomoucký kraj.
Projekt Mezinárodní soutěžní festival pěveckých sborů Malta Choir Festival finančně podpořilo Ministerstvo kultury.
Za finanční podopru činnosti Šumperského dětského sboru děkujeme městu Šumperk.