PODĚKOVÁNÍ

Za finanční podporu činnosti Šumperského dětského sboru děkujeme městu Šumperk.